Atlas - Breviar de Anatomie Clinica

Atlasul-breviar de Anatomie Clinică este destinat studenţilor din anii clinici puşi să examineze un bolnav. El are 263 de pagini şi este ilustrat cu 380 de figuri, scheme şi tabele. Numărul mare de desene care însoţesc materialul scris justfică titlul de atlas, iar faptul că noţiunile sunt expuse sumar îndreptăţeşte termenul de breviar. Redactarea lui am făcut-o pe baza experienţei didactice pe care am câştigat-o cu ocazia cursului de Anatomie Clinică, pe care l-am ţinut studenţilor din anul III de la Facultatea de Medicină din Bucureşti între anii 1990 şi 2014. Am iniţiat această nouă disciplină după ce constatasem dificultăţi la unii dintre studenţi în a transfera la patul bolnavului noţiunile însuşite de ei în sala de disecţie. Efortul nostru se înscrie deci în noul concept al medicinii translaţionale, care îşi propune transferul la patul bolnavului al noţiunilor însuşite în învăţământul preclinic. Am folosit în acest scop un material iconografic sugestiv, pentru evidenţierea elementelor semiotice necesare studentului care-l examinează pe bolnav. În felul acesta punem la dispoziţia studenţilor un îndreptar de anatomie care să le înlesnească desluşirea aspectelor cel mai des întâlnite în clinica umană, fără să repetăm ceea ce ei au învăţat deja în primii doi ani la anatomia descriptivă şi topografică. Dacă după ce şi-au însuşit acest curs, studenţii se vor simţi „mai în largul lor” la patul bolnavului pe care îl au de examinat şi tratat, înseamnă că ne-am atins scopul.

Aprecieri

Prof. dr. Ion Bruckner

„Bazat pe o bogată experienţă clinică, stucturat similar cursului de Anatomie Clinică atât de apreciat de studenţi şi medici, curs pe care prof. Constantinescu l-a susţinut mulţi ani, acest Atlas-Breviar răspunde unei necesităţi reale, fiind folositor studentului atunci când formulează un diagnostic sau când execută o manevră terapeutică”